วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้านาย นิพนธ์ ทัศนา


ชื่อเล่น คม


เกิด 22/มิ.ย/2529


ที่อยู 55/2 ม.11 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180


-ประถมจบจาก ร.ร.วัดศาลเจ้า


-มัธยมต้นจบจาก ร.ร.ลำพระ


-มัธยมปลายจบจาก ร.ร.แคทรายวิทยา-/2.25


-ปอตีกำลังจะจบจากมหาลัยราชฏัชหมู่บ้านจอมบึง-/2.72


-หน้าตาดีสนใจ 0810102026

ไม่มีความคิดเห็น: